Clickertræning -er din hund ludoman?

Er din hund ludoman?

Lettere redigeret udsnit fra bogen "Hunde 1" 

"Clicker

Clicker er en kompliceret sag for mig at tage op. Clickertræning har utrolig mange tilhængere, men jeg må desværre erkende, at jeg primært ser negative effekter af clickertræning og derfor ikke ønsker at anbefale det.

Ifølge Karen Pryor ("opfinder" af clickertræning) er clickertræning en træningsmetode og forudsætter ikke brugen af hverken clicker eller godbidder, men anvendelse af metoden. Hun mener også, clicket på sigt skal afløses af ord og godbidden af kærtegn -noget du altid har med dig. Dvs. clickeren bliver derefter kun brugt til ny-indlæring og til at skærpe hundens reaktion.

Clickeren er oprindelig "opfundet" til træning af havpattedyr, hvor relationen er af en helt anden karakter end den, man bør have til en hund, der indgår i en familie og er sammen med familien det meste af døgnet. Desuden er afstand en afgørende faktor i træning af havpattedyr -de skal ofte kunne forstærkes på stor afstand og også under vand. Jeg ser faktisk flere hestefolk være langt bedre med clickertræning -eller retter principperne bag men uden brug af en mekanisk boks- end hundefolk.

Fordele ved clicker -kan alle opnås på andre måder:

 • Præcis timing -hurtig præcis indlæring, dog også ved fejlindlæring
 • Kun positiv forudsat positiv betingning -indlæring og vedligeholdning af indlæring skal finde sted
 • Kontrol af driftsstyret adfærd -bemærk dog at følelser og stress er uændret 
 • Forstærkning på afstand
 • Kan bruges til cirkus-øvelser, sjove øvelser
 • Forstærke adfærd udvist på eget initiativ -kræver megen tålmodighed og væren på
 • Positiv indlæring af "ubehagelige" ting -bemærk at følelser og stress er uændret

Ulemper ved clicker:

 • Er utrolig kontrollerende
 • Upersonlig -ej relationsskabende til ejer mere til mekanisk boks
 • Vanskelig at time korrekt -stor risiko for fejlindlæring
 • Meget kraftig lyd -kan medføre høreskader og stort ubehag (er bevist hos mennesker med langt dårligere hørelse end hunde)
 • Aldrig fri -hvis start/slut signal ikke er indlært- øger stress voldsomt
 • Stor risiko for indlært hjælpeløshed -hunden føler konstant, den er under indirekte signal og vil konstant tilbyde adfærd. Den har svært ved at slappe af -medmindre den dækkes af eller sættes i bur. Den har svært ved at håndtere mange situationer selv uden at få kommandoer eller click fra ejeren
 • Mange hunde stresser voldsomt op -bliver ofte forvekslet med "motivation", men er som regel mere frustration
 • Frigivelse af dopamin, der resulterer i samme stressniveau og dermed samme problemer som at kaste bold

Der er ingen tvivl om, at clickeren kan bruges til indlæring. Personlig mener jeg ikke, jeg har behov for et ekstra hjælpemiddel, og jeg synes klart ulemperne er flere end fordelene. Desuden vægter jeg relationen i en sådan grad, at jeg slet ikke kan forsvare at bruge en clicker andet end i ganske sjældne tilfælde i forbindelse med adfærdsmodificerende træning af specifikke og individuelle problemer."

Vi tilbyder derfor ikke clicker træning, og det er ikke muligt at anvende clicker på vores træningsplads.