Hvad er årsagen???

Ofte er der flere årsager til at et adfærdsproblem opstår -og det er vigtigt, der laves en specifik og individuel vurdering af HVER eneste hund, så årsager og ikke kun symptomer fjernes.

Lad derfor professionelle adfærdsspecialister vejlede dig, så du og din hund får den bedste hjælp fra starten.

Baby

Hjælp til problem

Generelt kan man sige, at stort set alle adfærdsproblemer skyldes stress ofte forårsaget af smerter og/eller misforståelser hund og ejer imellem -kort sagt "dårligt lederskab".

Mange ejere glemmer, at forudsætningen for en hund kan udføre en øvelse, er at den er lært -og det uanset om det er at være alene hjemme eller gå i haven og tisse eller sit og dæk.

Der skal tages hensyn til REIKAH® (Race, Ejer, Individ, Køn, Alder, Historik). Nogle racer er mere disponerede for at udvikle bestemte problemer end andre. Ejeren har i langt de fleste tilfælde stor indflydelse på problemets karakter og omfang. Hundens temperament bør også tages i betragtning og naturligvis dens helbredstilstand, ligesom kønnet ofte er afgørende for, på hvilket tidspunkt problemet opstår samt dets intensitet, og til sidst er alderen på hunden bestemt også af væsentlig betydning, hundens udviklingsfaser taget i betragtning

Vigtigt i alle henseender er, at årsagen til problemet findes og behandles. I samme forbindelse kan man arbejde med symptomerne, men ikke med symptomerne alene!

Alle adfærdsproblemer, hvor årsagen ikke umiddelbart ligger lige for, kræver en individuel adfærdskonsultation af en adfærdsspecialist. Her vil det specifikke problem gennemgås i detaljer, og en individuel trænings/behandlingsplan udarbejdes.

En professionel adfærdsspecialist vil lave en vurdering af HELE hunden og henvise til en anden specialist, hvis han eller hun ikke er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer til at løse hele problemet -ex. ved sygdom.

 

Professionel hjælp og vejledning

Alle og enhver kan slå sig ned og begynde at "behandle" adfærdsproblemer. Der kræves ingen uddannelse eller godkendelser. 

Vær derfor særdeles varsom med, hvor du søger råd.

Blot fordi man er opdrætter, dyrlæge, hundetræner eller har haft hund i mange år, er man efter min mening ikke kvalificeret til at give specifikke råd om adfærdsproblemer.

De fleste professionelle adfærdsspecialister har flere års uddannelse OG flere års erfaring bag sig -og bliver ved med at tilegne sig ny viden og dygtiggøre sig.

Det samme gælder specialister inden for sygdomme. Det er langt fra de fleste dyrlæger, der har specialiseret sig inden for bestemte områder, så ofte er det en god idé at søge en second opinion hos en specialist -især hvis aflivning er på tale.

Tjek baggrunden på de specialister du ønsker vejledning fra -CV, google, personlige anbefalinger, o.l.

Dårlig eller forkert vejledning kan i værste fald ende med en aflivning, som kunne have været undgået.

Links: