Træning af familiehunde

"En familiehund skal være velopdragen - ikke bare veltrænet!"

Dvs. sige, den skal kunne træffe de rigtige beslutninger selv - uden konstant at skulle vejledes. Dette forudsætter naturligvis en grundig vejledning fra ejeren samt gentagelser, tålmodighed og "vedholdenhed". Dertil kommer en grundlæggende forståelse i, hvilke mekanismer, der udløser bestemt adfærd, og hvordan disse kan ændres. 

Få dette og meget mere på et træningshold hos RieRavn :)

Hundetræning

Hundetræning

Hundeskolen var Adfærdscenterets første projekt og har været i gang siden 2000.

Her trænes hunde og ejere i basal lydighed rettet mod familiehunde. Lydighedsholdene er inddelt efter alder, race og niveau og der er maksimum 6-8 hunde pr. instruktør (op til 10 hunde på øvede hold), så der er tid til hver enkelt hund.

Al lydighedstræning finder sted på de grønne arealer for enden af Essen 9-13 i et sydlige industrikvarter i Kolding

Som udgangspunkt er der hundetræning i perioden marts-november. Der startes evt. hold i januar og juli -se Træningskalender.

Skolens ideologi er anvendelse af bløde indlæringsmetoder dvs. ingen straf, tvang eller vold, ligesom det er vigtigt at undgå alle former for stress under indlæring. Ved at anvende hundens kommunikationssystem i det omfang, vi er stand til at forstå, styrkes hundens tillid til ejeren og dens vilje til samarbejde øges.

Instruktører på holdene er professionel hundeadfærdsintruktør og hundeadfærdsspecialist Rie Ravn samt studerende under uddannelse ved Center for Hundeadfærd i forbindelse med deres afslutning af uddannelsesforløbet.

Hvorfor træning?

Al indlæring er en forbedret tilpasning til omgivelserne!

Hundetræning er en fantastisk måde at forebygge, der opstår problemer med hunden fremadrettet.

Ved at hunden bliver korrekt stimuleret og får et veludviklet hundesprog, er sandsynligheden for, at den på sigt bliver aggressiv overfor andre hunde, bliver destruktiv, får problemer med at være alene hjemme eller bliver aggressiv overfor børn langt mindre.

Det er ikke uvæsentligt, hvilke træningsmetoder der anvendes.

Hunden vil være mere glad og have større tillid til ejeren samt være meget mere til at stole på, når den trænes efter positive indlæringsprincipper.

Ligeledes er det særdeles vigtigt at have fokus på, om træningen virker stressende/ophidsende på hunden -noget der bestemt ikke er hensigtsmæssigt i træning af familiehunde.

Jo bedre du har trænet din hund i at begå sig i dine daglige omgivelser, des færre fejl vil den begå, og dens overlevelseschancer er demed øget betragtelig. Det lyder umiddelbart lidt voldsomt at tale om overlevelseschancer, men når vi tager i betragtning at 30-50 hunde daglig aflives pga. adfærdsproblemer, så er det desværre sådan det er.

Derfor er det også særdeles vigtigt, du deltager i den teori, der hører til dit træningshold, for netop her har vi mulighed for at give dig redskaberne til at forebygge adfærdsproblemer.

Den vigtigste træning i hundens liv finder ikke sted på træningspladsen, men i dens hverdag -og her kan vi hjælpe med en masse gode råd, santidig med at vi løbende kan følge op og vejlede i løbet af træningsholdet.

 

Top image

Vi tilbyder et bredt udvalg af træningshold målrettet familiehunde.

Se aktuelle hold samt årsoversigt under  Træningskalender

For træning uden for sæsonen eller når det passer dig se under Extra Træning

Klik her for AL praktisk Info

TurboHvalp -træning i sommerferien