Her finder du ALLE praktiske informationer om træningsholdene...

Hvilket hold skal min hund på?

Hvor gammel skal min hund være for at kunne starte?

Hvor ligger træningspladsen?

Hvad koster holdene?

anton

INFO

Her finder du AL relevant information i alfabetisk rækkefølge:

 

ALDER -hvor gammel skal min hund være for starte til træning?

Vi anbefaler, du starter så tidligt som muligt med hvalpen efter den er 10-12 uger gammel (af hensyn til adfærd og helbred) -og giv lige hvalpen min.3-4 dage til at falde til i sit nye hjem først. Undersøgelser har vist -og det stemmer også fuldstændig overens med vores erfaringer- at jo tidligere, hvalpen kommer i gang med træning, jo mere resistent bliver den overfor stress og jo bedre og mere stabil bliver indlæringen. Din hvalp skal dog være vaccineret min. én gang.

Det er dog aldrig for sent at komme i gang med træningen. Vores alderspræsident til dato var en 8 år gammel kastreret Chow Chow og i løbet af to træningsgange den dygtigste hund på holdet.

 

BETALING?

Træningsholdet kan enten betales kontant til 1. træningsgang eller kan overføres til nedenstående kontonummer -kvittering på betaling skal medbringes 1. træningsgang. Det er IKKE muligt at starte med en gratis prøvetime.

Der er moms på hundetræning, osteopati og adfærdskonsultationer, og den er naturligvis inkluderet i alle angivne priser.

Den Jyske Sparekasse  Reg.nr 7392 Kontonr. 6580968463

MobilePay: FamilieHunden 90933

 

DELTAGERE -hvor mange deltagere er der på holdene? Hvilke hunde kan deltage?

Der kan max. deltage 6-8 hunde pr. hold -op til 10 hunde på øvede hold. Som regel er der 2 instruktører på hvert hold á 6-8 hunde.

Hvalpe skal være vaccineret min. 1 gang- tal evt. med din dyrlæge.

Alle racer -og blandinger, køn og aldre kan deltage. 

Såfremt der er mange hunde på et hold, oprettes der ekstra hold.

 

FACEBOOK -er Rie Ravn -Center for Hundeadfærd på facebook, og hvad kan jeg bruge siderne der til?

Vi har flere sider på facebook.

Ønsker du at se artikler, statements, information og træning, uddannelse, hundepension, kurser og foredrag, skal du blot "like" vores side Rie Ravn -Cener for Hundeadfærd.

Ønsker du info om vores osteopatiske afdeling, indeholder siden Osteopati -Center for Hundeadfærd masser af information og deling af erfaringer samt mulighed for at booke tid til en justering af din hund.

Ønsker du kun at modtage info om hundetræning, kurser og foredrag, skal du anmode om at blive medlem af gruppen Rie Ravn -Hundetræning, kurser og foredrag. Her kommer kun relevant info om de nævnte emner samt opstart af nye uddannelser.

 

FERIER OG HELLIGDAGE -er der træning i skolernes ferier og på helligdage?

Ja, der er træning ALLE lørdage i de planlagte perioder. Der er utrolig mange ferier og helligdage i foråret, så skulle vi tage hensyn til dem alle, ville vi næsten ikke kunne nå nogen træningsgange. Der er derfor træning på lørdagsholdene uanset ferier og helligdage. Er du forhindret i at komme, kan du alternativt komme en hverdag -se længere nede på siden under Missede træningsgange.

Nej, der er IKKE træning på torsdage i ferier og på helligdage. Selvom lørdagsholdene kører uafhængigt af ferier og helligdage, har vi valgt, der IKKE er træning på de helligdage, der falder på en torsdag.  Er du forhindret i at komme, kan du alternativt komme en hverdag -se længere nede på siden under Missede træningsgange. Der kan være undtagelser -spørg instruktøren og følg vores facebookside.

 

FOKUSHOLD -hvad er Fokushold?

Fokushold er små hold med 6-8 deltagere. Der trænes én gang á 45 min. intensivt i forskellige "discipliner" som indkald, lineføring eller spor. Fokusholdene ligger typisk uden for den sædvanlige træningssæson dvs. i sommerferien eller i vinterhalvåret og oprettes efter behov og mulighed.

Information og tilmelding finder du udelukkende på vores facebookside Rie Ravn -Center for Hundeadfærd.

 

FORSIKRING -hvilke forsikringer skal jeg have?

Hunden skal være lovpligtig ansvarsforsikret for at kunne deltage i træningen. Hvorvidt forsikringen skal være udvidet er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab -forhør dig hos dit om, hvad deres krav er.

Ansvarsforsikring og vaccinationsbevis medbringes og forevises 1.træningsgang, hvis ikke info kan udfyldes på online tilmelding.

 

HOLD -hvilket hold skal min hund på?

Alle træningshold og teoritider ligger under Træningskalender.

Hvalpepakken

Hvalpe 1 og Hvalpe 2 træningshold samt bogen Den Kompetente Hundeejer til rabatpris. Se beskrivelse af holdene nedenfor.

Hvalpe 1

Hvalpeholdene er for hvalpe op til ca. 9mdr. for større racer og op til 12mdr. for små racer. Vi anbefaler, du starter så tidligt som muligt -giv dog lige hvalpen min.3-4 dage til at falde til i sit nye hjem først. Vi forlanger din hund er vaccineret min. én gang, om det er nok, må du rådføre dig med din dyrlæge om, da de har det bedste kendskab til om, der er sygdomme i omløb på det pågældende tidspunkt. Hvalpeholdene er inddelt efter størrelse, så små hvalpe leger med små hvalpe, og store hvalpe leger med store hvalpe.

Ofte vil voksne hunde af små racer starte på hvalpeholdet fremfor begynderholdet, da de bedre kan lege på hvalpeholdet, og undervisningen stort set indeholder de samme øvelser på de to hold.

På Hvalpe 1 er der fokus på, at få hunden til at fungere sammen med andre hunde og lære den basal lydighed. Især en god relation til ejeren vægtes, da det er forudsætningen for, at træningen fremadrettet fungerer. Se iøvrigt målsætninger for holdene i boksen til højre.

Som udgangspunkt anbefaler vi at tage Hvalpe 1 og Hvalpe 2. Efter de to hold vil de fleste ejere have redskaber til at få en velfungerende familiehund. En del vælger dog at tage 1-2 hold yderligere for at komme igennem unghundealderen med hjælp og vejledning.

Hvalpe 2

På Hvalpe 2 øger vi kravene. Her er en del flere øvelser, og vi arbejder med at få de indlærte øvelser stabile, så træningen også fungerer med forstyrrelser.

Letøvede og Øvede

Her arbejder vi videre med de indlærte øvelser og lægge en masse nye på -især flere forstyrrelser og færre signaler er her målet.

Studenterholdet

Træning af hvalpe og unghunde med studerende på sidste semester af deres uddannelse som instruktører.

Mig og min hund

-se længere nede på siden.

Vi lægger stor vægt på at tilpasse træningen den enkelte hund og ejer, og der kan derfor være forskel på, hvad hundene kan efter et afsluttet træningsforløb.

Har du tidligere gået til træning hos os eller en instruktør uddannet hos Rie Ravn, kan du og din hund starte på det hold, der passer til Jer niveaumæssigt efter aftale med Rie. 

 

HUNDETRÆNING -hvorfor?

Vi ved i dag, at 80-85% af den adfærd vore tamhunde udviser, stammer fra deres oprindelige ophav dvs. den grå ulv -og dermed ulveadfærd. Ulve kommunikerer ca.95% vha. kropssprog og mimik og kun ca.5% vha. lyd, derfor er det vigtigt, vi lærer at kommunikere på "hundesprog", da det letter forståelsen mellem hund og ejer og lader indlæringen af selv svære øvelser foregå relativt problemfri.

På holdene lærer vi at kombinere hundesprog og menneskesprog, idet vi i indlæringen benytter os af både hånd-, krops- og lydsignaler. Indlæringsprocessen foregår trinvis vha. positive forstærkninger.

Der er ligeledes en god portion teori inkluderet i et træningshold -i alt ca. 2½ time på hvalpe og begynderhold, for at give hund og ejer det bedst mulige udgangspunkt og indsigt i, hvordan hunden fungerer bla. hundesprog, racekendskab, stimulering og stress samt Centrets indlæringsprincipper, og hvorfor vi arbejder med hundene, som vi gør.

Træningsholdene er små -generelt 6-8 hunde (max. 10hunde på øvede hold) pr. instruktør- for at sikre individuel træning.

Vores ideologi er meget bløde træningsmetoder -vær blid, kærlig, tålmodig og konsekvent!!!

Al træning stimulerer hunden mentalt, øger dens selvtillid og selvværd samt styrker kontakten mellem hund og ejer.

Et styrket lederskab er en ikke uvæsentlig "sidegevinst".

En velstimuleret hund er en glad og tilfreds hund -og som regel også problemfri.

 

INSTRUKTØRER -hvem er instruktørne på træningsholdene?

Vi lægger stor vægt på et højt fagligt niveau. Vores instruktører er yderst kompetente og dedikerede.

Instruktører på holdene er: hundeadfærdsspecialist og -instruktør Rie Ravn, hundeinstruktør Kamille Ehlana Ravn Staub samt studerende på sidste semester af deres uddannelsesforløb.

 

LØBETID -hvad gør jeg, hvis min hund går i løbetid under træningsforløbet?

Vi tager forbehold for løbske tæver, men de udelukkes bestemt ikke fra træningen. Både ejere af hanhundene på holdet og den løbske tæve har brug for redskaber til at håndtere løbetid, så vi ser det som en kærkommen lejlighed til at give Jer de redskaber, så I er bedre rustet til at håndtere lignende situationer fremover.

Informer din instruktør straks ved ankomst til pladsen, så vi kan tage de nødvendige forbehold. Din løbske tæve udelukkes dog fra socialiseringen i perioden.

 

MIG OG MIN HUND -hundetræning i børnehøjde

Vi har utrolig gode erfaringer med at undervise børn i at træne hunde -vores Doggy Camp har med stor succes kørt siden 2012. Mig og min hund er bygget op efter Doggy Camp idéen, og børn kommer med deres hunde og får undervisning i basal lydighed og sjove lege med hunden. Kamille (årgang 2002) er instruktør på holdene og har stor erfaring i alle størrelser hunde -derudover er der voksne intruktører til stede. Alle børn i alderen 8-12 år er velkomne med deres hund, forudsat de kan holde den og styre den, og at hunden ikke har problemer med at omgåes andre hunde. Der er max. 6 hunde på holdene. Pris 375,-

 

MISSEDE TRÆNINGSGANGE -jeg har været forhindret i at møde til træning, hvad nu?

Når du har tilmeldt dig et hold, gælder tilmelding og betaling for DET hold. Dvs. er du forhindret i at møde til træning, har vi ikke mulighed for at refundere betaling eller kompensere for den manglende træning. Såfremt der er plads på et tilsvarende hold en anden ugedag, er det muligt at indhente missede træningsgange der, men kun indenfor den periode, dit oprindelige hold strækker sig over -og kun efter aftale med Rie eller Kent. Din betaling gælder for et bestemt antal træningsgange i en bestemt periode. De manglende træningsgange kan ikke indhentes uden for den periode, din betaling dækker.

 

PRIS -hvad koster træningsholdene?

Hvalpe 1 samt Unghunde og Voksne begyndere (gælder generelt alle nye kursister hos Rie Ravn -Center for Hundeadfærd:   Pris inkl. moms kr. 975,- 

Hvalpe 2, Letøvede og Øvede (gælder alle tidligere kursister hos Rie Ravn -Center for Hundeadfærd:   Pris inkl. moms kr. 775,-

Mig og min hund: Pris inkl. moms kr. 375,-

Kontant betaling eller kvittering på overførsel medbringes 1. træningsgang. Mobliepay 90933.

Husstandsrabat ved flere hunde fra samme husstand på 50% ved hund nr. 2.

 

TEORI -hvorfor teori og hvor foregår det?

Al teoretisk undervisning finder sted på Center for Hundeadfærd, "Langagergård", Avnøvej 69, 6100 Haderslev, ca. 6 km øst for Christiansfeld.

Hvalpe 1 har indledende teoriforedrag -foredraget vil bla. omhandle motion, ernæring, hjernegymnastik, alene-hjemme-træning, renlighedstræning og en smule racekendskab samt demonstration af hånd-, lyd- og kropssignaler.

Teorien er særdeles vigtig, da vi her gennemgår, hvordan du forebygger, at din hund udvikler adfærdsproblemer, og hvordan du bedst stimulerer den og etablerer en god og stærk relation -der også er forudsætningen for et godt lederskab. 

Teoriundervisningen foregår uden hund og varer ca. 2½-3timer.

Teoritiderne ligger under Træningskalender.

 

TILMELDING -hvordan melder jeg mig til et træningshold?

Du kan tilmelde dig et træningshold via tilmeldingsskemaet under det aktuelle hold under fanen Træningskalender eller via øvrige links til de pågældende hold på hjemmesiden.                    

Tilmelding kan også ske ved personligt fremmøde 1. eller 2. træningsgang, derefter lukker holdene for tilgang.

Din tilmelding er bindende, og betaling refunderes ikke, medmindre du melder fra inden, holdet starter.

 

TRÆNINGSPLADS -hvor finder træningen sted?

Kolding

De grønne arealer for enden af Essen nr. 9-13 i industri syd i Kolding. Parkering ved industribygningerne -ej på grusvej.

 

UDSTYR -hvilket udstyr skal jeg have til min hund?

Halsbånd med lovpligtig hundetegn. Kvælerhalsbånd og andet udstyr, der påfører hunden smerte, er ikke tilladt på træningspladsen.

Vi anbefaler en god kropssele -hvis du er i tvivl, så tal med din instruktør 1. træningsgang. Selen er mere skånsom for din hund end et halsbånd, og da op til 80% af vore hunde har skader i nakke og ryg, finder vi det særdeles vigtigt at anvende kropsseler.

En god line der ligger godt i hånden -gerne en dressurline/dobbeltline. Flex-liner kan ikke anbefales og er ikke tilladt på træningspladsen.

Vand og vandskål. 

Pølleposer. Det er vigtigt, du samler op efter din hund -både for at vise omgivelserne du er en ansvarlig hundeejer, men især også for at forebygge smitte med særlig parasitter/orm.

En rigtig god blanding små godbidder -en blandet snolderpose. Gerne en del bløde godbidder -især ved hvalpe. Vær opmærksom på, at hunden kan få dårlig mave af for mange godbidder, så skånsomme guffere i form af små stykker kogt kylling og kogt fisk er ofte godt. Små pølsestykker, ostestykker, grøntsagsstykker og brødcroutoner har vi også set virke med succes. Hundens eget foder kan også bruges i begrænset omfang i visse situationer, men er ofte ikke interessant nok. 

 

VACCINATION -hvilke vaccinationer skal min hund have?

Vi forlanger din hund er vaccineret min. én gang, om det er nok, må du rådføre dig med din dyrlæge om, da de har det bedste kendskab til om, der er sygdomme i omløb på det pågældende tidspunkt. Vi forlanger IKKE vaccine mod kennelhoste via nasal overfladevaccine. Vi anbefaler at starte træningen så tidlig som muligt, når hvalpen er 10-12 uger gammel.

Vaccinationsbevis og forsikring forevises før træning påbegyndes eller data udfyldes på tilmeldingsblanketten.

BEMÆRK: Vaccinationsreglerne er ændrede, og din hund skal derfor max. vaccineres hvert 3.år efter grundvaccine, hvis den er familiehund. Titertest er også fuldt acceptabelt.

                                  

Målsætninger for teoriaften

Teorien er noget af det vigtigste, vi kan give Jer med.

De færreste hunde bliver omplaceret eller aflivet, fordi de ikke kan en "sit" eller en "dæk", men mere fordi de kan håndtere en hverdag i en familie. Til teorien har vi mulighed for at give Jer en forståelse for hundens behov, og redskaber til at tilgodese de behov på en nem og overskuelig måde.

Vi gennemgår bl.a. følgende emener:

 • Få den perfekte familiehund -og bliv den perfekte hundeejer.
 • Hundens behov for motion og stimulering.
 • Gode lege til hunden -og mindre gode.
 • Godbidder og ernæring.
 • Seler og liner -grej til hunden generelt.
 • Er kastration og sterilisation en god idé?
 • Hundetræning -hvorfor bør vi træne, og hvad bør vi træne?
 • Forebyg urenlighed og alene-hjemme-problemer.

Der er som udgangspunkt planlagt en teori pr. sæson, og har du ikke mulighed for at komme til den ene dato, er du velkommen til en anden. Vi synes, det er vigtigt, familien er fælles om det at have hund, så naturligvis er hele husstanden inviteret til teorien -vær dog opmærksom på, at vi først slutter omkring ca. 21.30.

Du er også velkommen til at komme igen og få teorien frisket op -vi har altid kaffe på kanden :)

Målsætninger for træningshold

Hvalpe 1

Skabe en god, stærk og stabil relation mellem hund og ejer.

Socialisering med andre hvalpe.

Signaler -korrekt brug af signaler.

Lære hunden at ignorere forstyrrelser og blive i øvelserne i længere og længere tid.

Gå pænt i snor og komme,når der bliver kaldt samt andre basale lydighedsøvelser.

Understrege vigtigheden af korrekt miljøtræning for ejeren.

Forebygge problemer gennem teori og i praksis.

Øvelser på Hvalpe 1:

 • Basis 5
 • Øjenkontaktøvelsen
 • Lineføring fri i line
 • Kom
 • Afledningsøvelsen
 • Sit
 • Dæk
 • Stå
 • Tunnel
 • Rulle
 • Zigzag
 • Håndtering

 

Hvalpe 2

Styrke relation yderligere. Tryghed er vigtigt.

Fokus på stabilitet i øvelserne fra Hvalpe 1 samt øge afstanden til ejer i de øvelser, hunden er stabil i.

Selvstændighed og ro -både på træningspladsen og derhjemme.

Øge graden af ydre forstyrrelser -de indre kommer af sig selv i forbindelse med kønsmodningen, så dem tager vi også.

Øge sværhedsgraden generelt.

Socialisering er stadig utrolig vigtig, så leg med andre hunde vægtes højt på holdnene. Miljøtræning prioriteres ligeledes særdeles højt.

Afledning er et af de bedste redskaber, vi kan give. Trænes både i konkret øvelse og i praksis.

Lineføring og indkald skal nu efterhånden fungere stabilt.

Hilse-øvelsen skal gerne blive en øvelse, der anvendes hver dag.

Øvelser på Hvalpe 2:

 • Udvidelse af alle øvelser fra Hvalpe 1
 • Kontaktøvelsen
 • Ja/nej øvelsen
 • Spor
 • Plads
 • Combi-4
 • Gå fra hunden
 • Hilse fri i line
 • Afledning i praksis
 • Pølseøvelsen

 -samt naturligvis individuel undervisning målrettet den enkelte hund og ejers behov.

 

Unghunde

Her er allerede en lidt større opgave at løfte, fordi hundene nu er blevet det ældre inden, vi får dem i hænderne.

Vi har dog den fordel, at modenhedsmæssigt er længere fremme end en lille hvalp, så vi derfor også i mange tilfælde kan gå lidt hurtigere frem.

Jeg vil understrege vigtigheden af at komme i gang så hurtigt som muligt! Jo tidligere hvalpen kommer til træning, des bedre er muligheden for at forebygge, der opstår problemer og des bedre bliver indlæringen af øvelserne.

Fokus på hvordan hunden er bygget sammen -af drifter og instinkter.

Vigtigheden af relevant hundetræning og en god og stærk relation.

Korrekt brug af signaler -både verbale og kropslige og mimiske.

Forståelse af øvelserne -af både hund og ejer.

Hensigtsmæssig brug af forstærkninger som ros og godbidder.

Balance i binding og selvstændighed.

Udfordringer ved hundens udviklingsfaser.

Socialiserig med andre hunde -hvis muligt på holdet.

Øvelser på Unghunde:

 • øjenkontaktøvelsen
 • afledningsøvelsen
 • sit
 • dæk
 • stå
 • lineføring fri i line
 • plads
 • kontaktøvelsen
 • ja/nej øvelsen
 • (spor)
 • gå fra hunden
 • hilse fri i line

 

Letøvede 1 og 2

Vi arbejder videre med allerede indlærte øvelser -og nye kommer til. Vi har især fokus på stabilitet og præcision, og at hundene formår at være i øvelserne i længere og længere tid. 

Der arbejdes med færre signaler -og flere forstyrrelser.

Der lægges en specifik træningsplan for de tilmeldte hunde, og vi kan derfor ikke oplyse om generelle øvelser, da det skifter fra hold til hold.

 

Øvede 1 og 2

 

 

Ret til ændringer forbeholdes.


 

Er din hund ludoman?

Lettere redigeret udsnit fra bogen "Hunde 1" 

"Clicker

Clicker er en kompliceret sag for mig at tage op. Clickertræning har utrolig mange tilhængere, men jeg må desværre erkende, at jeg primært ser negative effekter af clickertræning og derfor ikke ønsker at anbefale det.

Ifølge Karen Pryor ("opfinder" af clickertræning) er clickertræning en træningsmetode og forudsætter ikke brugen af hverken clicker eller godbidder, men anvendelse af metoden. Hun mener også, clicket på sigt skal afløses af ord og godbidden af kærtegn -noget du altid har med dig. Dvs. clickeren bliver derefter kun brugt til ny-indlæring og til at skærpe hundens reaktion.

Clickeren er oprindelig "opfundet" til træning af havpattedyr, hvor relationen er af en helt anden karakter end den, man bør have til en hund, der indgår i en familie og er sammen med familien det meste af døgnet. Desuden er afstand en afgørende faktor i træning af havpattedyr -de skal ofte kunne forstærkes på stor afstand og også under vand. Jeg ser faktisk flere hestefolk være langt bedre med clickertræning -eller retter principperne bag men uden brug af en mekanisk boks- end hundefolk.

Fordele ved clicker -kan alle opnås på andre måder:

 • Præcis timing -hurtig præcis indlæring, dog også ved fejlindlæring
 • Kun positiv forudsat positiv betingning -indlæring og vedligeholdning af indlæring skal finde sted
 • Kontrol af driftsstyret adfærd -bemærk dog at følelser og stress er uændret 
 • Forstærkning på afstand
 • Kan bruges til cirkus-øvelser, sjove øvelser
 • Forstærke adfærd udvist på eget initiativ -kræver megen tålmodighed og væren på
 • Positiv indlæring af "ubehagelige" ting -bemærk at følelser og stress er uændret

Ulemper ved clicker:

 • Er utrolig kontrollerende
 • Upersonlig -ej relationsskabende til ejer mere til mekanisk boks
 • Vanskelig at time korrekt -stor risiko for fejlindlæring
 • Meget kraftig lyd -kan medføre høreskader og stort ubehag (er bevist hos mennesker med langt dårligere hørelse end hunde)
 • Aldrig fri -hvis start/slut signal ikke er indlært- øger stress voldsomt
 • Stor risiko for indlært hjælpeløshed -hunden føler konstant, den er under indirekte signal og vil konstant tilbyde adfærd. Den har svært ved at slappe af -medmindre den dækkes af eller sættes i bur. Den har svært ved at håndtere mange situationer selv uden at få kommandoer eller click fra ejeren
 • Mange hunde stresser voldsomt op -bliver ofte forvekslet med "motivation", men er som regel mere frustration
 • Frigivelse af dopamin, der resulterer i samme stressniveau og dermed samme problemer som at kaste bold

Der er ingen tvivl om, at clickeren kan bruges til indlæring. Personlig mener jeg ikke, jeg har behov for et ekstra hjælpemiddel, og jeg synes klart ulemperne er flere end fordelene. Desuden vægter jeg relationen i en sådan grad, at jeg slet ikke kan forsvare at bruge en clicker andet end i ganske sjældne tilfælde i forbindelse med adfærdsmodificerende træning af specifikke og individuelle problemer."

Vi tilbyder derfor ikke clicker træning, og det er ikke muligt at anvende clicker på vores træningsplads.