Vores nye beskyttede Kyno uddannelser

Vi kan fra efteråret tilbyde følgende uddannelser:

  • KynoMyo® Terapeut -hundemassør. Ca. 6 mdr.
  • KynoKranio® Terapeut -kraniosakral terapeut  til hund. Ca. 6 mdr.
  • KynoOsteo® Terapeut -hundeosteopat. Ca. 21 mdr.
  • KynoTrainer® -hundeadfærdsinstruktør. Ca. 18 mdr.
  • KynoSpecialist® -hundeadfærdsspecialist. Ca. 21 mdr.
  • KynoNutrio® Terapeut -ernæringsrådgiver til hund. Ca. 3 mdr.
  • KynoRepro® -opdrætterkursusforløb. Ca. 2 mdr.

 

IMG_6711

Uddannelse

Vi har siden 2002 uddannet hundeadfærdsinstruktører og hundeadfærdsspecialister til at kunne varetage problemer mellem hunde og deres ejere samt forebygge og løse problemer vha. individuelle træningsplaner og oplysning om hundens behov, sprog og adfærd.

Da vi finder det vigtigt med en personlig kontakt og vejledning af den enkelte studerende/kursist, har vi valgt kun at udbyde vores uddannelses- og kursusforløb som deciderede skoleforløb, hvor man møder på skolen og modtager personlig undervisning af professionelle undervisere. I løbet af et forløb opstår der mange spørgsmål, og vi finder det af stor betydning, at den studerende får en korrekt og individuel vejledning. Det er vores erfaring fra de over 10 år, vi har har uddannet instruktører og specialister, at der i løbet af uddannelsesforløbet også sker en stor personlig udvikling. Vi har derfor ikke mulighed for at tilbyde forløbene i koncentreret udgave, så de strækker sig over korterer tid, eller tilbyde uddannelse online.

Det er vigtigt fra starten at træffe en beslutning om, du ønsker at lære mere om hunde generelt og din egen hund i særdeleshed, eller om du ønsker at starte som instruktør og undervise andre. Vi har valgt at dele vores uddannelsesforløb og kursusforløb skarpt op, så vi er sikre på at tilgodese den enkeltes behov. Der er stor forskel på om, du er interesseret i at vide, hvor din hund kommer fra, hvad den er lavet til, hvordan den kommunikerer, hvad dens behov og stærke og svage sider er, og hvordan du forebygger din hund udvikler adfærdsproblemer. Eller om du ønsker at formidle din brede viden om ovenstående emner generelt videre via hundetræning og evt. foredrag og er frisk på at starte din egen virksomhed som hundetræner. Der er nemlig meget stor forskel på, hvor fokus ligger i de to uddannelsesforløb/kursusforløb.

Der er efterhånden mange steder, du kan tage en uddannelse til hundetræner eller instruktør, så du skal vælge dit uddannelsessted med omhu. Der kan være stor forskel på faglighed og niveau, og det der i starten lød som en lovende og billig løsning, kan i sidste ende blive en dyr, når forventningerne ikke indfris. Pris og kvalitet hænger ofte sammen. Tjek uddannelsesstedets kompetencer og referencer. Hvad er undervisernes baggrund? Hvor længe har uddannelsestedet eksisteret? Hvordan har tidligere studerende klaret sig? Hvor mange studerende optages pr. hold? Hvor mange timers undervisning modtager du? Og sidst men ikke mindst -kontakt uddannelsesstedet og få en samtale med underviseren. Det bliver et langt forløb, hvis kemien ikke passer...

Det er som udgangspunkt vores holdning, at investerer du i et uddannelsesforløb til Professionel Examineret KynoTrainer® eller overbygningen til Professionel Examineret KynoSpecialist®, skal du kunne tjene din investering ind igen i løbet af en periode svarende til uddannelsesforløbet, når du har afsluttet examen. Dette gælder ikke kursusforløbet til Den Kompetente Hundeejer, som ikke er målrettet opstart af egen virksomhed, men skræddersyet til den enkelte hund og ejer.

Al undervisning finder sted hos Rie Ravn -Center for Hundeadfærd, "Langagergård", Avnøvej 69, 6100 Haderslev (mellem Kolding og Haderslev ca. 7 km øst for Christiansfeld). Undervisere på alle uddannelser er: 

- Rie Ravn: Hundeosteopat (KynoOsteo® Terapeut), Hundemassør (KynoMyo® Terapeut), Hundeheilpraktiker, Hundehomøpat, Hundeakupunktør, Hundekraniosakral terapeut (KynoKranio® Terapeut),  Hundekinsiolog, Hundeadfærdsinstruktør (KynoTrainer®) og Hundeadfærdsspecialist (KynoSpecialist®)

- Kent Ravn Staub: Hundeosteopat (KynoOsteo® Terapeut), Hundemassør (KynoMyo® Terapeut), Hundekraniosakral terapeut (KynoKranio® Terapeut) og Hundeadfærdsinstruktør (KynoTrainer®).

 

Valg af uddannelsesforløb

Ønsker du at vide mere om hunden som art, din egen hund i særdeleshed og få individuel vejledning i træningsøvelser og adfærd målrettet netop din hund, men ønsker ikke at starte egen træningsplads og undervise andre hundeejere. Så er kursusforløbet til Den Kompetente Hundeejer det rigtige for dig.

Kursusforløbet tager 2 x 3 dage. og er delt op, så den ene halvdel består af teoretisk undervisning og den anden halvdel af praktisk træning med egen hund. Ingen faglige forudsætninger kræves.

Ingen hold pt.

Klik her for info om Den Kompetente Hundeejer

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der sætter dig i stand til at starte egen træningsplads og undervise hundeejere i relevante træningsøvelser og forebyggelse af adfærdsproblemer. Så er uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer det rigtige til dig.

Uddannelsen tager ca. 22 mdr. og stort set halv teori og halv praktik med træning af egne og fremmede hunde samt undervisning af kursister. Ingen faglige forudsætninger kræves. 

Klik her for info om Professionel Examineret  KynoTrainer®

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der giver dig redskaber til at finde årsagerne til specifikke adfærdsproblemer  og udarbejde en individuel træningsplan til løsning af problemet samt spotte evt. helbredsmæssige problematikker. Så er overbygningen til Professionel Examineret KynoSpecialist det rigtige til dig.

Overbygningen tager 22 mdr og et stort set halv teori og halv praktik. Faglige forudsætninger er uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer

Klik her for info om Professionel Examineret  KynoSpecialist®

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der giver dig redskaber til at kunne redegøre for komplekse problemer i bevægeapparatet og kunne justere skelet, afspænde muskler, fascier og organer samt kranieknogler vha. kraniosakral terapi. Ca. 80% af alle hunde har skævheder i bevægeapparatet, der kan give adfærdsforandringer bla. i form af aggressiv adfærd og passivitet. Så er uddannelsen til Professionel Examnieret KynoOsteo® Terapeut det rigtige for dig.

Uddannelsen tager 24 mdr. og er stort set halv teori og halv praktik. Ingen faglige forudsætninger kræves, men et indgående kendskab til anatomi og fysiologi er en klar fordel.

Klik her for info Professionel Examineret  KynoOsteo® Terapeut

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der sætter dig i stand til at se og mærke ubalancer i hundens kranie og korsben samt i flow af cerebropsinalvæske og også af kunne afspænde dette. Så er uddannelsen til Professionle Examineret KynoKranio® Terapeut det rigtige til dig.

Uddannelsen tager 9 mdr. (6 moduler) og er stort set halv teori og halv praktik. Ingen faglige forudsætninger kræves. 

Klik her for info om Professionel Examineret  KynoKranio® Terapeut

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der sætter dig i stand til at kunne løsne muskelspændinger, øge blodcirkulaition og optimere immunsystem vha. af effektive massageteknikker. Så er uddannelsen til Professionle Examineret KynoMyo® Terapeut det rigtige til dig.

Uddannelsen tager 6 mdr. og er stort set halv teori og halv praktik. Ingen faglige forudsætninger kræves. 

Klik her for mere info om Professionel Examineret KynoMyo® Terapeut

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der sætter dig i stand til at vurdere en ingrediensliste på tørfoder og få kendskab til hundens næringsbehov samt en forståelse af, hvordan disse behov bedst tilgodeses. Så er uddannelsen til Professionle Examineret KynoNutrio® Terapeut det rigtige til dig.

Uddannelsen tager 4 mdr. og er en god blanding af teori og praktik. Ingen faglige forudsætninger kræves. 

Klik her for info om Professionel Examineret KynoNutrio® Terapeut  

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der sætter dig i stand til at udrede komplicerede adfærdsproblemer ofte kombineret med fysiske og samtidig kunne rådgive ejeren om en meget specifik, men langtrækkende og bredt dækkende løsning. Så er overbygningen til Professionel Examineret Homøopat det rigtige til dig.

Overbygningen tager 12 mdr og et stort set halv teori og halv praktik. Faglige forudsætninger er uddannelsen til Professionel Examineret KynoSpecialist.

Ingen hold pt.

Klik her for info om Professionel Examineret  KynoHolistica® Terapeut 

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der giver dig mulighed for at benytte en af verdens ældste terapiformer til at afhjælpe/mindske en lang række af helbredsmæssige problemer samt styrke hundens immunforsvar. Så er uddannelsen til Professionel Examineret Akupun til Hund det rigtige til dig.

Uddannelsen tager 12 mdr. og er stort set halv teori og halv praktik. Ingen faglige forudsætninger kræves.

Ingen hold pt.

Klik her for info om Professionel Examineret  KynoAku® Terapeut

 

Ønsker du et uddannelsesforløb, der giver dig mulighed for at kunne teste om, ex. bestemte fødevarer eller stoffer er skadelige for hunden eller hvor den kunne have smerter eller psykiske blokader, samt hvilke kosttilskud eller homøopatisk medicin, der kunne være gavnlige, så er uddannelsesforløbet til Professionel Kinesiolog til hund det rigtige for dig.

Uddannelsen tager 1 x 4 dage. og er stort set halv teori og halv praktik. Ingen faglige forudsætninger kræves, men en åbenhed for det alternative.

Ingen hold pt.

Klik her for info om Professionel  KynoKinesio® Terapeut

 

 

 

 

Adfærd, helbred og træning

Adfærd, helbred og træning er tre ting, der altid vil følges ad. Et problem skal ses ud fra netop de tre aspekter:

  • Problemadfærd i forhold til naturlig adfærd
  • Helbredsmæssige problemer
  • Træningsmæssige problemer -særlig fejlindlæring

De uddannelser og kurser, vi udbyder, har derfor hovedvægt på de ovenstående problemstillinger.

Som instruktør er du i stand til at varetage træningen af lydighedshold målrettet familiehunde. Du får indsigt i hundesprog, stimulering, stress og konsekvenser heraf, anatomi og fysiologi samt et bredt racekendskab. Dette er basis for at kunne gå videre med specifikke adfærdsproblemer og løsningsforslag dertil, og instruktørdelen er derfor en forudsætning for at kunne fortsætte til adfærdsspecialist.

De fleste adfærdsproblemer består af en kombination af fejlhåndtering, manglende eller forkert træning samt fysiske problemer. Som instruktør har du indgående kendskab til træningen, som adfærdsspecialist til korrekt håndtering, diagnosticering af problemet samt løsning. Der er også mulig at tage supplerende uddannelse til KranioSakralterapeut til Hunde og Akupunktør til Hund, så man kan nå hele vejen rundt om problemet -se nedenfor.

Rigtig mange trænings- og adfærdsproblemer bunder i fysiske problemer.

Som Osteopat eller til dels KranioSakralterapeut til Hunde kan du justere og afbalancere de fleste skævheder i skelettet -i uddannelsen er inkluderet Dorn-terapi, der anvendes til at afbalancere led i ryg, nakke og ben.

Akupunktur er særlig effektiv til at give ny energi til kroppens celler, samt bedre blodgennemstrømning og udskillelse af affaldsstoffer. Desuden ses styrkelse af organer, muskler og led og et forbedret imunforsvar -i det hele taget mere energi.

En homøopat kan vejlede i korrekte homøopatiske lægemidler, så problemerne bliver løst i bund -både fysiske og psykiske, da de som nævnt hænger tæt sammen.