KynoMyo® Terapeut

KynoMyo®

KynoMyo® Terapeut

Som noget nyt kan vi fra august 2019 tilbyde et 6 mdr. undervisningsforløb til eksamineret hundemassør KynoMyo® Terapeut. Uddannelsen består af 6 moduler: 3 grundmoduler og 3 specifikke massagemoduler.

 

Forudsætning inden opstart: 

- Ingen -udover en stor interesse for hunde og anatomi.

Varighed: ca. 6 mdr. 

 

Pris: 19 080,-

 

Betalingsbetingelser:

Tilmeldingsgebyr: 1000,- Stargebyr ved opstart: 3330,- Derefter 5 rater á 2950,- (betales d.1. i måneden forud).  Ved framelding mistes tilmeldingsgebyr. Ved afbrydelse af uddannelsesforløb mistes startgebyr. Uddannelsesstedet forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende betaling.

Opstart af hold: Som udgangspunkt starter nye basishold i august. Afsluttende  eksamen i slutningen af januar.

 

Mulighed for efteruddannelse:

- KynoKranio® Terapeut (hundekraniosakral terapi)

- KynoFascia® Terapeut (fascier)

- KynoRehab® Terapeut (genoptræning)

- KynoOsteo® Terapeut (hundeosteopati)

KynoMyo® Terapeut 19

Undervisning:

 

Moduler KynoMyo®️ Terapeut 19:

 • 22.-23. august 2019  Grundmodul 1
 • 27.-27. september 2019 Grundmodul 2
 • 24.-25. oktober 2019 Grundmodul 3
 • 14.-15. november 2019  KynoMyo® 1
 • 5.-6. december 2019 KynoMyo® 2
 • 9.-10. januar 2020 KynoMyo® 3
 • 24. januar 2020 KynoMyo® Terapeut EKSAMEN

 

Klik her for tilmelding

 

 -ret til ændringer forbeholdes.

KynoMyo® Terapeut 20

Undervisning:

6 måneder med teori (fjernstudie med onlinetests) og praktik (fysisk fremmøde).


Praktik:
Torsdag   9.00 - 16.00 på følgende datoer:

 • 27. august 2020    
 • 17. september 2020 
 • 29. oktober 2020 
 • 19. november 2020    
 • 14. januar 2021 EKSAMEN

 

Klik her for tilmelding

 

 -ret til ændringer forbeholdes.