KynoOsteo®️ Terapeut -hundeosteopat

I august 2019 starter et nyt hold på uddannelsesforløbet KynoOsteo®️ Terapeut.

KynoOsteo®️ 19 starter i midten af august 2019 og forløber over ca. 24 mdr. Har du allerede uddannelsen til Kraniosakral Terapeut til hund fra Center for Hundeadfærd, kan forløbet kortes med 5-6 mdr. 

Der er undervisning ca. 2 dage i måneden -torsdag og fredag.

Der er plads til max. 4-6 studerende.

Bum

KynoOsteo®

KynoOsteo® Terapeut -se mere info om osteopati længere nede.

Uanset om du vælger KynoMyo® Terapeut, KynoKranio® Terapeut eller KynoOsteo® Terapeut  skal du starte med de 3 grundmoduler i august, september og oktober.

Derefter kan du vælge at fortsætte til KynoMyo® Terapeut, hvis 3 moduler ligger i november, december og begyndelsen af januar eller til KynoKranio® Terapeut, hvis 3 moduler ligger i slutningen af januar, februar og marts. Ønsker du hele uddannelsen til KynoOsteo® Terapeut skal du igennem alle ovennævnte 9 moduler med to tilhørende eksaminer.

Uddannelsen til KynoOsteo® Terapeut er en sammensat uddannelse af i alt 5 mindre eller større uddannelser, hvoraf nogle kan tages enkeltstående og andre kun i forbindelse med hinanden. 

Du kan som nævnt vælge at tage uddannelsen i eget tempo, dvs. tage hver uddannelse for sig. Du skal i så fald gå ind på de pågældende uddannelser og tilmelde dig den eller dem enkeltvis. TIlmeldingen her på siden er på hele forløbet til KynoOsteo® Terapeut på 24 mdr.

Forudsætning inden opstart - hvis du ikke tilmelder hele forløbet. Bestået eksamen til:

- KynoMyo® Terapeut (hundemassør) -merit kan gives for de sidste 3 moduler, men eksamen skal beståes. 

- KynoKranio® Terapeut (kraniosakral terapeut til hunde) -merit kan gives for de sidste 3 moduler, men eksamen skal beståes.

Forudsætter desuden bestået eksamen til KynoFascia® Terapeut (fascier)  og KynoViscera® Terapeut (organer) ved uddannelsens afslutning. Samt naturligvis en stor interesse for hunde og anatomi.

Indhold: Som KynoOsteo® Terapeut er du uddannet og eksamineret inden for  følgende områder:

- Hundemassage -muskler, sener, ledbånd, blodkredsløb og lymfesystem (KynoMyo® Terapeut)

- Kraniosakral terapi -hjernehinder, rygmarv, cerebrospinalvæske (KynoKranio® Terapeut)

- Fascier -bindevæv og "muskelindpakning" (KynoFascia® Terapeut)

- Viscera -organer (KynoViscera® Terapeut)

Samt selvfølgelig hundeosteopati: KynoOsteo® Terapeut

Dertil kommer de 3 grundmoduler i bl.a.:

- Overordnet anatomi og fysiologi

- Patologi

- Bevægelseslære

- Hundesprog og stress

- Smertefysiologi og smertepsykologi

- Ernæring og kosttilskud

Der er på uddannelsen primært fokus på knogler og led samt greb og teknikker -og i særdeleshed at sætte den studerende i stand til at kunne mærke skævheder og ubalancer i vævet og behandle dem.

 

Formål:

At sætte den studerende i stand til efter bestået eksamen at kunne starte egen klinik med at justere og afbalancere hunde med skævheder og ubalancer i bevægeapparatet -led, muskler, fascier og kranieknogler.

 

Emner:

 • Anatomi og fysiologi -herunder skelet, muskler, væv og organer
 • Bevægelseslære
 • Hundesprog
 • Stress og stress symptomer
 • Nervesystemet 
 • Smerte og smertefysiologi
 • Ernæring og kosttilskud
 • Massage
 • Patologi
 • Dermatomer og Headsche zoner
 • Spindelceller og proprioception
 • Osteopatiens historie og oprindelse
 • Osteopatiske læsioner
 • Osteopatiske ledtests
 • Manuelle teknikker -greb og principper
 • Energetiske teknikker -visualisering
 • Fascier
 • Viceral terapi
 • Kraniosakral terapi -både manuel og energetisk
 • Journalskrivning

-samt praktik, praktik og endnu mere praktik.

Der er stor fokus på anatomi og fysiologi, og der må forventes en del hjemmearbejde på især det område. 

 

Undervisning:

Undervisning ca. 2 dage i måneden torsdag og fredag fra kl. 9.30 - ca. 16.30.

De første tre moduler vil undervisning foregå sammen med eventuelle studerende på andre  uddannelsesforløb.

Undervisningen er bygget op i moduler, så særlig anatomi og fysiologi kommer i mindre portioner, så den studerende uden de store anatomi forudsætninger også har mulighed for at følge med.

 

Elevens forudsætninger:

Elever på uddannelsen til KynoOsteo® Terapeut skal som udgangspunkt være fyldt 23 år -der kan dog i visse tilfælde gives dispensation -kontakt uddannelsesstedet. Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen opgave at finde de projekthunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Centret kan dog i visse tilfælde hjælpe.

Det anbefales desuden at have adgang til Pc'er og internet, så opgaveskrivning i grupper kan foregå på trods af større geografiske afstande.

Al nødvendig anatomi og fysiologi undervisning gives på uddannelsens første del, og det forventes, at eleven har en stor interesse i at netop forstå anatomi og fysiologi og også er indstillet på, at der vil være en del hjemmestudier.

Der optages max. 4-6 studerende pr. hold for at sikre individuel og personlig undervisning -dog op til 10 elever på KynoMyo® Terapeut og KynoKranio® Terapeut.

 

Skriftlige opgaver

Der skal afleveres skriflige opgaver efter flere moduler. Oversigt over emner og datoer udleveres sammen med semesterplan ca. 2 uger inden første undervisningsgang.

 

Fravær

Eleven må max. have 15% i fravær -både i teori og praktik- for at kunne indstilles til eksamen. Der kan gives dispensation ved dokumenteret sygefravær. Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt. Såfremt fraværsprocenten overstiger 15% eller vedrører særlig relevante emner, må mangelende undervisning tages på et efterfølgende hold, eller den studerende må betale for ekstra undervisning.

 

Eksamen

De afsluttende eksaminer består af en teoretisk eksamen af tre timers varighed og en praktisk eksamen af en times varighed. Til alle afsluttende eksaminer er udefrakommende censor tilknyttet.

Der kan kun indstilles til eksamen, når ALLE teorimoduler er gennemgået. Har man misset et modul kan der modtages eneundervisning til mellem 350.- og 550,- kroner pr. time afhængig af emne.

Der kan kun indstilles til eksamen, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige opgaver senest 14 dage inden eksamen.

Der kan kun indstilles til eksamen og deleksamen, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen.

Reeksamen betaling:

Deleksamen eller evaluerende test teori:

 • 1 time kr. 1000,-
 • 3 timer kr. 1500,-

Deleksamen eller evaluerende test praktik:

 • 30-60 min. kr. 1500,-

Afsluttende eksamen:

 • Teori 3 timer kr. 2500,-
 • Praktik kr. 2500,-

 

Pris:

I alt ca. kr. 63 600,- for ca. 320 lektioner                              

-der tages forbehold for generelle prisstigninger.

Deri er inkluderet undervisningsmateriale. Der kan komme ekstra undervisningstillæg ved gæsteundervisere dog max 2 i løbet af uddannelsen.. 

 

Betalingsbetingelser:

KynoOsteo® 19:

Mulighed 1 -tilmelding og betaling af hele KynoOsteo og dermed en sikker plads på hele uddannelsen.  

 • Tilmeldingsgebyr: 2000,-
 • Startgebyr ved opstart i august: 8500,-
 • 18 rater á 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 53 100,-

Mulighed 2 -tilmelding og betaling af hver enkel uddannelse. Vi kan ikke garantere en plads på næste uddannelse, da der er begrænset plads på holdene. Tilmelding via de respektive sider - se menu øverst.

 • KynoMyo® Terapeut:  Tilmeldingsgebyr: 1000,- Startgebyr ved opstart: 3330,- Derefter 5 rater á 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 19 080,-
 • KynoKranio® Terapeut: Tilmeldingsgebyr: 690,- Startgebyr ved opstart: 2950,-  Derefter 2 raterá 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 9540,-
 • KynoOsteo® Terapeut Tilmeldingsgebyr: 2000,- Startgebyr ved opstart: 5510,-  Derefter 5 raterá 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 22 260,-
 • KynoFascia® Terapeut Tilmeldingsgebyr: 460,- Startgebyr ved opstart: 2950,-  Derefter 1 rateá 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 6360,-
 • KynoViscera® Terapeut Tilmeldingsgebyr: 460,- Startgebyr ved opstart: 2950,-  Derefter 1 rateá 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 6360,-

KynoOsteo® 20:

Tilmelding og betaling af hele KynoOsteo® og dermed en sikker plads på hele uddannelsen.  

 • Tilmeldingsgebyr: 2000,-
 • Startgebyr ved opstart i august: 8600,-
 • 20 rater á 2650,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 53 000,-

Mulighed 2 -tilmelding og betaling af hver enkel uddannelse. Vi kan ikke garantere en plads på næste uddannelse, da der er begrænset plads på holdene. Tilmelding via de respektive sider - se menu øverst.

 • KynoMyo® Terapeut:   Tilmeldingsgebyr: 1000,- Startgebyr ved opstart: 3330,- Derefter 5 rater á 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 19 080,-
 • KynoKranio® Terapeut: Tilmeldingsgebyr: 690,- Startgebyr ved opstart: 2950,-  Derefter 2 rater á 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 9540,-
 • KynoOsteo® Terapeut Tilmeldingsgebyr: 2000,- Startgebyr ved opstart: 5510,-  Derefter 5 rater á 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 22 260,-
 • KynoFascia® Terapeut Tilmeldingsgebyr: 460,- Startgebyr ved opstart: 2950,-  Derefter 1 rate á 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 6360,-
 • KynoViscera® Terapeut Tilmeldingsgebyr: 460,- Startgebyr ved opstart: 2950,-  Derefter 1 rate á 2950,- (betales d.1. i måneden forud). I alt 6360,-

Ved framelding mistes tilmeldingsgebyr.

Ved afbrydelse af uddannelsesforløb mistes startgebyr.

Uddannelsesstedet forbeholder sig retten til at afbryde uddannelsesforløbet ved manglende betaling.

 

Start:

Opstart af hold: Som udgangspunkt starter nye basishold i august. Specifikke  KynoOsteo® hold for de elever, der har bestået KynoMyo® og KynoKranio®, starter i april -se aktuel plan.

Se opstart for næste hold i boksene til højre.

 

Infodag:

Se boksene til højre for næste infodag.

 

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding til uddannelsen til KynoOsteo Terapeut er som udgangspunkt 30 dage inden uddannelsesstart -send din tilmelding selv om tilmeldingsfristen er overskredet, der kan være plads på holdet efter fristen.

HUSK AT SENDE EN MAIL MED BESKED OM, AT DU HAR AFSENDT DIT TILMELDINGSSKEMA TIL info@rieravn.dk

Du er sikret en plads på holdet, når vi modtager din tilmelding, og du hører fra os ca. 1 måned inden uddannnelsesstart, hvor semesterplan og optagelsesbrev sendes ud.

Efter indbetalt startgebyr fremsendes bogmateriale.

Såfremt, du er i tvivl om, din tilmelding er modtaget, kan vi kontaktes på ovenstående mail eller på telefon 75575717 tirsdag - fredag.

Elever, der tidligere har været under uddannelse hos Rie Ravn -Center for Hundeadfærd, vil have fortrinsret.

 

Mulighed for efteruddannelse:

- KynoRehab® Terapeut (genoptræning) 

- KynoDorn® Terapeut (Dorn terapi)

 

Lidt om osteopati som er et vigtigt redskab for en KynoOsteo®️ Terapeut...

Køresyge, kort lunte -til både glæde og vrede, truende/aggressiv adfærd, apati, hyperaktivitet og alene hjemme problemer er blot få eksempler på symptomer på smerter forårsaget af skævheder og ubalancer i bevægeapparatet -som ofte kan afhjælpes vha. osteopatiske teknikker.

Osteopati er en behandlingsform til at rette "skæve" led, løsne muskelspændinger, afbalancere organer og afspænde hjernehinder. Dvs. her er fysioterapeutiske og kiropraktiske teknikker forenet og kombineret med kraniosakral terapi, så HELE individet behandles.

Human osteopati er en uddannelse, der typisk tager 4-6 år og i USA giver en doktor titel.

Herhjemme er osteopati endnu relativt nyt, og Rie Ravn, der underviser på uddannelsen, er derfor uddannet i Tyskland. Hun har en 2-årig uddannelse til dyreosteopat samt en 1-årig overbygning til osteopatisk hundeterapeut. Derudover er hun examineret kraniosakral terapeut til dyr, examinieret hundemassør og Dorn terapeut til hunde.

Der er et stigende behov for osteopater, da ca. 70-80% af alle hunde har skævheder og ubalancer i bevægeapparatet.

Ordet osteopati betyder behandling af sygdomme via knoglerne.

Osteopati blev udviklet i 1800-tallet af Dr. Andrew Still. Still var læge, der dog tvivlede meget på datidens behandling af patienter, der dengang primært bestod i at undertrykke symptomer vha. medicin. Han var stærkt inspireret af Amerikas oprindelige befolkning -indianerne- og i 1874 havde han udviklet en behandlingsform, han kaldte osteopati. Osteopati blev hurtigt utrolig populært -det var særdeles effektivt og havde en lang holdbarhed. Hans hjemby måtte sågar bygge nye hoteller for at huse hans mange patienter, der kom fra hele USA. D. 1. november 1892 åbnede American School of Osteopathy og dermed var grundstenen lagt for at kunne udbrede en helhedsorienteret og effektiv behandling af især ryg- og ledsmerter med særlig fokus på anatomi, fysiologi, biokemi, histologi og klinisk behandling. 

Der findes i dag mange grene af osteopati, og flere behandlingsformer stammer fra osteopatien bl.a. kiropraktik. Kraniosakral terapi er udviklet af en af Still's mest begavede studerende Dr. William G. Sutherland. 

En osteopats vigtigste redskab er hænderne. Med hænderne mærkes knogler, led og muskler igennem, og ubalancer konstateres og justeres.

Osteopati består af:

 • manuelle teknikker -arbejde med hænderne. Skævheder i bevægeapparatet rettes.
 • energetiske teknikker -healende og visualiserende 
 • fascie teknikker -bindevævsteknikker
 • vicerale teknikker -organer
 • kraniosakral terapi -afspænding af hjernehinder og kranieknogler

En osteopatisk afbalancering er yderst effektivt til ryg- og ledsmerter, hovedpine, muskelspændinger og spændte, smertefulde organer.

Her er fokus på hele individdet og ikke kun det problematiske område. Der er en indsigt i, at problemer kan stamme ét sted fra, men komme til udtryk et andet pga. fasciernes store rækkevidde. Vha. præcise og blidt manipulerende greb, reguleres "skæve" knogler på deres rette plads og spændte muskler og væv løsnes.

Kroppens egen helbredende evne søges genoprettet, såfremt blokader i led eller væv -herunder også muskler- hindrer visse af kroppens funktioner ex. signaler til og fra nerver, flow af blod og andre kropsvæsker, regelmæssig hjerterytme og åndedræt, organernes bevæglighed samt bevægelse af udskillelsesstoffer som afføring og urin.

Osteopati er en kompleks og helhedsorienteret behandlingsmetode, der på én gang er både effektiv og blid.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

KynoOsteo®️ Terapeut 19

Undervisning:

20 moduler á 2 dages varighed + 4 eksamensdage

Torsdag   9.30-16.30

Fredag     9.30-16.30

Moduler KynoOsteo®️ Terapeut 19:

 • 22.-23. august 2019 Grundmodul 1

 • 27.-27. september 2019 Grundmodul 2
 • 24.-25. oktober 2019 Grundmodul 3
 • 14.-15. november 2019  KynoMyo® 1
 • 5.-6. december 2019 KynoMyo® 2
 • 9.-10. januar 2020 KynoMyo® 3
 • 24. januar 2020 KynoMyo® Terapeut EKSAMEN
 • 30.-31. januar 2020 KynoKranio® 1
 • 20.-21. februar 2020 KynoKranio® 2
 • 12.-13. marts 2020 KynoKranio® 3
 • 27. marts 2020 KynoKranio® Terapeut EKSAMEN
 • 23.-24. april 2020 KynoOsteo® 1
 • 28.-29. maj 2020 KynoOsteo® 2
 • 18.-19. juni 2020 KynoOsteo® 3
 • 13.-14. august 2020 KynoOsteo® 4
 • 24.-25. september 2020 KynoOsteo® 5
 • 8.-9. oktober 2020 KynoFascia® 1
 • 5.-6. november 2020 KynoFascia® 2
 • 20. november 2020 KynoFascia® Terapeut EKSAMEN
 • 3.-4. december 2020 KynoViscera® 1
 • 7.-8. januar 2021 KynoViscera® 2
 • 21. januar 2021 KynoViscera® Terapeut EKSAMEN
 • 4.-5. februar 2021 KynoOsteo® 6
 • 25.-26. marts 2021 KynoOsteo® Terapeut EKSAMEN

 

Klik her for tilmeldingsskema

 

 -ret til ændringer forbeholdes.

KynoOsteo®️ Terapeut 20

Undervisning:

24 mdr. med teori (fjernstudie og onlinetests) og praktik (fysisk fremmøde).

Praktik:

Torsdage   9.00 - 16.00

Praktik:

 • 27. august 2020   
 • 17. september 2020 
 • 29. oktober 2020 
 • 19. november 2020     
 • 14. januar 2021 KynoMyo® Terapeut EKSAMEN
 • 25. februar 2021
 • 11. marts 2021 
 • 15. april 2021 
 • 27. maj 2021 KynoKranio® Terapeut EKSAMEN
 • 10. juni 2021 
 • 19. august 2021 
 • 23. september 2021 
 • 28. oktober 2021 
 • 18. november 2021 
 • 20. januar 2022 
 • 3. februar 2022 KynoFascia® Terapeut EKSAMEN
 • 17. marts 2022 
 • 21. april 2022 KynoViscera® Terapeut EKSAMEN
 • 5. maj 2022 
 • 9.-10. juni 2022 KynoOsteo® Terapeut EKSAMEN

 

Klik her for tilmeldingsskema

 

 -ret til ændringer forbeholdes.