Professionel Examineret KynoTrainer®

Vil du gerne starte din egen træningsplads og vejlede hunde og ejere i bedre samvær og forståelse og dermed forebygge adfærdsproblemer?

Så er uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer® lige noget for dig. 

Personlig og individuel undervisning med masser af sparring og praktisk erfaring.

Dodo And My Son

KynoTrainer®️

Rie Ravn -Center for Hundeadfærd har siden 2002 uddannet professionelle hundeadfærdsinstruktører og adfærdsspecialister til at kunne varetage problemer mellem hunde og deres ejere samt forebygge problemer vha. træning og oplysning om hundens behov, sprog og adfærd. På uddannelsen lægges der stor vægt på den praktiske undervisning, eftersom det er der, arbejdet vil ligge fremadrettet. Uddannelsen består af ca. 175 lektioner teori og ca. 175 lektioner praktik i alt ca. 350 lektioner fordelt over ca. 18 mdr.

Vi lægger stor vægt på at have professionelle undervisere tilknyttet og har bla. haft: Ulveekspert Runar Næss, fagdyrlæge Peter Weis, redningshundeinstruktør og hundeadfærdsinstruktør med speciale i markprøver og DM-deltager Charlotte Staun, hundekiropraktor Marianna Bendixen, ulveekspert og adfærdsbiolog Freddie Worm Christiansen, etolog Roger Abrantes, dyrlæge Bente Iversen og planlægger flere spændende kurser. Derudover deltager de faste undervisere på flere kurser årligt i både i Danmark og udlandet.

Vi har valgt at få beskyttede titler til alle vores uddannelser, da vi vægter personlig og individuel undervisning med personligt fremmøde (ingen online undervisning), et højt fagligt niveau, dedikerede og passionerede elever samt balance i den teoretiske og praktiske del af undervisningen. Vores eksaminerede hundeadfærdsinstruktørelever får derfor titlen Professionel Examineret KynoTrainer®.

Uddannelsen må ikke på nogen måde forveksles med kursusforløbet til Den Kompetente Hundeejer, timetallet er til instruktøruddannelsen mere end 10 gange så højt, og niveauet og målet et helt andet. En Professionel Examineret KynoTrainer® skal kunne træne en hvilken som helst hund og kunne vejlede en hvilken som helst ejer.

 

Formål:

Formålet med uddannelsen til Professionel Examineret Kynotrainer® ved RieRavn er at give den enkelte elev redskaber til at kunne starte egen træningsplads/hundeskole.

Eleven skal være i stand til på egen hånd at sammensætte hold og undervise kursister både teoretisk og praktisk. Derudover skal eleven kunne forebygge basale adfærdsproblemstillinger som generelle alene-hjemme-problemer, urenlighed og pubertetsproblemer.

 

Emner:

1. semester. Overordnet indblik i hundens naturlige adfærd

 • Bio-Hund 
 • Basis 5 
 • Socialisering 
 • Miljøtræning 
 • Ulve
 • REIKAH®
 • Stimulering
 • Hundesprog og signaler
 • Flokopbygning 
 • Drifter og instinkter
 • Tæver og hanhunde
 • Lederskab 
 • Udviklingsfaser 1
 • Stresspsykologi
 • Angst, aggressivitet og aggression 
 • Læringsteori/indlæringsprincipper
 • Zoner 

2. semester. Racekendskab og hundens udviklingsfaser

 • Racekendskab for 14 racegrupper
 • Udviklingsfaser 2

3. semester, 1. modul. Anatomi og fysiologi

 • Sanser
 • Neutralisering 
 • Anatomi og fysiologi
 • Hormoner og adfærd
 • Patologi
 • Ernæring 
 • Biomekanik
 • Smerter 
 • Genetik 

3. semester, 2. modul. Instruktørarbejde

 • Læringsteori/indlæringsprincipper 2
 • Forebygge basale adfærdsproblemstillinger 
 • Clickertræning teori
 • Holdsammensætning 
 • Instruktørarbejde 
 • Teoripræsentation 
 • Kommunikation 
 • Omplaceringshunde
 • Valg af hund 
 • Etablering af egen virksomhed

 

Undervisning:

Se boksene til højre for detaljeret information om aktuelle hold.

Tre semestre af ca. 5-6 mdr. varighed -i alt ca. 18 mdr.

Teoretisk undervisning én hel dag ca. 1 gang om måneden á 8 lektioner. Dertil kommer praktisk træning hver lørdag formiddag i sommerhalvåret.

Teoretisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

Praktisk undervisning i alt ca. 175 lektioner.

I alt ca. 350 lektioner.

Uddannelsen er bygget op, så den stort set er halv teori og halv praktik. Dette med henblik på, at eleven skal være i stand til at starte egne træningshold efter uddannelsens afslutning og være i stand til at håndtere disse på en hensigtsmæssig og professionel måde. Praktikken er særlig vigtig, da det er her, eleven får sin erfaring i træning og instruktørarbejde generelt, men ligeså vigtigt i hundesprog og hundens sociale adfærd -særlig sammen med fremmede hunde. Desuden er det racekendskab, der fås på træningspladsen uvurderlig. Det giver et langt bedre indtryk af en race, selv at have haft nogle eksemplarer "gennem fingrene".

 

Elevens forudsætninger:

Elever på adfærdsinstruktøruddannelsen skal være fyldt 23 år - der kan dog i visse tilfælde gives dispensation - kontakt uddannelsesstedet. Det er ikke et krav, at eleven har egen hund, men en fordel. Det er primært elevens egen opgave at finde de hunde, der er nødvendige for uddannelsens gennemførelse, Centret kan dog i visse tilfælde hjælpe.

Det anbefales desuden at have adgang til Pc'er og internet, så opgaveskrivning i grupper kan foregå på trods af større geografiske afstande.

 

Antal deltagere:

Der er max. 5-6 pladser på uddannelsesforløbet, for at sikre en individuel og personlig uddannelse, vejledning og supervision. 

  

Teoretisk del:

Emner:

1. semester. Overordnet indblik

Bla. Hundesprog. Indlæringsprincipper. Stimulering. Lederskab -ansvar og konsekvens. Stress. Sanser. Motivation. Irettesættelse. Drifter. Hanhund/tæve. 

 

2. semester. Hundens udvikling

Bla. Racekendskab i dybden. Hundens udviklingsfaser.

 

3. semester.

Modul 1: Anatomi og  fysiologi

Bla. Anatomi og fysiologi. Ernæringslære. Sygdomslære. Forebyggelse af adfærdsproblemer.

 

Modul 2: Instruktørarbejde

Lydighedstræning. Aktivering/stimulering (spor, agility og apportering).

Clickertræning teori. Hundemøder. Holdopbygning.

Teoripræsentation. Kommunikation og kropssprog.

Projekthund.

Kurser med gæsteunderviser kan finde sted andre steder end Center for Hundeadfærd og på andet tidspunkt end den normale undervisning.

Den teoretiske del består af i alt ca. 175 lektioner inkl. test og holdpraktik.

 

Praktisk del:

Den praktiske del består både af 9 praktiske foraer, udelukkende for de studerende, hvor de med egne eller lånehunde gennemgår samtlige øvelser, der anvendes på træningspladsen i både teori og praksis; samt deltagelse på Centrets træningshold for hundeejere hvor de udfører forskellige funktioner.

Praktiske fora udelukkende for de studerende med egen hund eller lånehund 4-5 lektioner pr. gang samlet på 2 undervisningsdage. Alle træningsøvelser gennemgåes i teori og praksis. Disse ligger typisk efter almindelige træningshold en lørdag 12.00-14.30 (13.00-15.30) og afholdes enten på Centrets adresse ved Christiansfeld eller på træningspladsen i Kolding.

Eleverne skal desuden deltage i hundetræning hver lørdag formiddag 9.00-ca.12.00 (eller alternativt onsdag 17.00-19.00 i perioden - vælger man onsdagsholdene vil den praktiske del tage længere tid). Det er IKKE muligt at skifte rundt i ugedagene!

Praktikken løber fra slutningen af februar til slutningen af juni og igen fra midten af august til slutningen af oktober. BEMÆRK: Hverdagsholdene kører i perioden fra begyndelsen af april til slutningen af juni og igen fra midten af august til slutningen af september,

Her træner eleverne fremmede hunde i forløb af 6 træningsgange eller har forskellige assisterende og instruerende funktioner på holdene.

Ønsker man at træne med egen hund ud over de praktiske fora, kan man efter aftale med instruktøren deltage gratis på hverdagsholdene, såfrmet der er plads.

Den studerende skal have følgende funktioner på holdene:

Passiv deltagende (PD) dvs. lyttende og observerende. 

Deltagende m. hund (DH) dvs. aktivt deltagende med hund. 

Assisterende (A) dvs. aktiv deltagende uden hund, assisterende. 

Instruktør (I) dvs. stå som instruktør med ansvar for holdet.

Skema over, hvorledes praktikken skal tages, udleveres første undervisningsgang.

Den praktiske del består af i alt ca. 175 lektioner samt evt. teori på holdene.

 

Skriftlige opgaver:

Der skal afleveres én racebeskrivelse på 5-6 sider og én semesteropgave på 10-15 sider (str. 12) pr. semester. Dertil kommer flere mindre skriftlige arbejder i løbet af semestret. De skriftlige opgaver kræves godkendt, for at der kan indstilles til afsluttende semester test samt afsluttende eksamen.

 

Fravær:

Eleven må max. have 15% i fravær - både i teori og praktik- for at kunne indstilles til eksamen. Alle gældende skriftlige opgaver skal være afleveret og godkendt. Ligeledes er et træningshold kun gældende såfremt fraværsprocenten ikke overskrider 15 % for både praktisk træning og teori. Såfremt fraværsprocenten overstiger 15% eller vedrører særlig relevante emner, må mangelende undervisning tages på et efterfølgende hold, før der kan indstilles til eksamen. Er eleven fraværende mere end max. én træningsgang i forbindelse med holdtræningen tæller holdet ikke som gennemført og den praktiske undervisning forlænges.

 

Eksamen:

Hvert semester afsluttes med en teoretisk og en praktisk evaluerende test. Den teoretiske gives der to eller tre timer til. Den praktiske består af 20 min. test i diverse øvelser. Dertil kommer mindre Klar-Parat-tests i forbindelse med relevante emner.

De afsluttende eksaminer består af en teoretisk eksamen af tre timers varighed, en praktisk eksamen af en times varighed og en mundtlig af ca. 30 min. varighed. Til alle afsluttende eksaminer er udefrakommende censor tilknyttet.

Der kan kun indstilles til teoretisk og mundtlig eksamen, når ALLE teorimoduler er gennemgået.

Der kan kun indstilles til praktisk eksamen, når ALLE praktiske moduler og hold er afsluttet.

Der kan kun indstilles til eksamen og evaluerende tests, såfremt eleven har afleveret alle forfaldne skriftlige opgaver senest 14 dage inden eksamen.

Der kan kun indstilles til eksamen og evaluerende tests, såfremt eleven ikke har forfaldne betalinger til skolen.

Hvis en eksamen ikke beståes, er der mulighed for at gå op igen med næstkommende hold -og dermed også følge deres undervisning- eller komme til reeksamination mod extra betaling.

Reeksamen betaling:

Deleksamen eller evaluerende test teori:

 • 1 time kr. 500,-
 • 3 timer kr. 1000,-

Deleksamen eller evaluerende test praktik:

 • 30-60 min. kr. 500,-

Afsluttende eksamen:

 • Teori 3 timer kr. 1500,-
 • Praktik kr. 1500,-

  

Pris:

I alt ca. kr. 58 950,- for ca. 350 lektioner (ca. kr. 168,- pr. lektion)                              

- der tages forbehold for generelle prisstigninger.

 

Betalingsbetingelser:

Tilmeldingsgebyr: 2000,-

Startgebyr ved opstart i januar (eller anden måned jvf. holdoversigt til venstre): 7950,-

20 rater á 2450,- (betales d.1. i måneden forud).

I alt 58 950,-

Betaling forud hver den 1. i måneden. De sidste rater i uddannelsesforløbet samt eksamener dækkes af depositum. 

Konto: Den Jyske Sparekasse 7392 6580968463 eller MobilePay til PoteAkademiet 57693

Startgebyr går tabt, hvis uddannelsesforløb afbrydes -uanset om det helt afbrydes eller der skiftes hold. Starter den studerende op på nyt hold, betales startgebyr på ny og ovenstående gælder igen. Færdiggøres uddannelsen vil det indbetalte startgebyr gå til at dække de sidste afdrag samt eksaminer.

 

Start:

Se opstart for næste hold i boksene til højre.

 

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding på uddannelsen til Professionel Examineret KynoTrainer® er som udgangspunkt 30 dage inden uddannelsesstart -send din tilmelding selv om tilmeldingsfristen er overskredet, der kan være plads på holdet efter fristen.

HUSK AT SENDE EN MAIL MED BESKED OM, AT DU HAR AFSENDT DIT TILMELDINGSSKEMA TIL info@rieravn.dk

Du er sikret en plads på holdet, når vi modtager din tilmelding, og du hører fra os ca. 1 måned inden uddannnelsesstart, hvor semesterplan og optagelsesbrev sendes ud.

Efter indbetalt startgebyr fremsendes bogmateriale.

Såfremt, du er i tvivl om, din tilmelding er modtaget, kan vi kontaktes på ovenstående mail eller på telefon 75575717 tirsdag - fredag 8-9 (tirsdag og torsdag 9-14).

Uddannelsen til eksamineret KynoTrainer® er adgangsgivende til overbygningen til eksamineret KynoSpecialist® såfremt uddannelsesstedet finder ansøgeren egnet til overbygningen. 

 

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

KynoTrainer® 20

Undervisning:

Teoretisk undervisning ca. 1 hel i måneden og hver lørdag eftermiddag (1/5-1/11 2020).

Praktisk undervisning hver lørdag formiddag og/eller onsdag eftermiddag/aften i perioden primo marts til ultimo oktober - juli og december er undervisningsfrie. Dispensation kan gives ved lang rejsetid.

Semester 1 (teori) 29/2 - 1/9 2020. Onsdage 9.30-16.30.

 • 4/3 2020
 • 15/4 2020
 • 13/5 2020
 • 4/6 2020 PRAKTIK 1 - husk hund
 • 5/6 2020
 • 10/6 2020
 • 11/8 2020
 • 26/8 2020 PRAKTIK 2 - husk hund

BEMÆRK: Praktisk træning starter 29/2 2020 kl. 10 på træningspladsen i Kolding.

 

Semester 2 (teori) 1/5 - 1/11 2020. Lørdage 13.00-16.30.

 • 2/5 2020
 • 9/5 2020
 • 16/5 2020
 • 23/5 2020
 • 30/5 2020
 • 6/6 2020
 • 13/6 2020
 • 20/6 2020
 • 26/9 2020
 • 10/10 2020
 • 17/10 2020
 • 24/10 2020
 • 31/10 2020

 

Semester 3 (teori) 1/9 - 28/2 2021. Onsdage 9.30-16.30.

 • 22/9 2020 PRAKTIK 3 - husk hund.
 • 6/10 2020
 • 21/10 2020
 • 3/11 2020
 • 17/11 2020
 • 20/1 2021
 • 10/2 2021
 • 23/2 2021

KynoTrainer® 20 starter undervisning lørdag 29/2 2020 på træningspladsen ved Essen nr. 9-13 i Kolding.

Klik her for tilmeldingsskema

 

 -ret til ændringer forbeholdes.

 

 

KynoTrainer® 21

Undervisning:

Teoretisk undervisning ca. 1 hel i måneden og hver lørdag eftermiddag.

Praktisk undervisning hver lørdag formiddag og/eller onsdag eftermiddag/aften i perioden primo marts til ultimo oktober (juli undtaget).

 

Semester 1 (teori) 1/1 - 30/6 2021:

Tirsdage 9.00-16.00 Fysisk fremmøde.

 • 19/1 2021
 • 9/2 2021
 • 16/3 2021
 • 20/3 2021 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 17/4 2021 Praktik 1.2 12.00-14.00. Husk hund
 • 20/4 2021 
 • 4/5 2021
 • 8/5 2021 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 8/6 2021

BEMÆRK: Praktisk træning starter 27/2 2021 kl. 9 på træningspladsen i Kolding.

 

Semester 2 (teori) 1/7 - 31/12 2021

Tirsdage 9.00-16.00. Fysisk fremøde.

 • 10/8 2021
 • 28/8 2021 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 25/9 2021 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 28/9 2021
 • 9/10 2021 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 12/10 2021
 • 9/11 2021

BEMÆRK: Praktisk træning starter 14/8 2021 kl. 9 på træningspladsen i Kolding. 

 

Semester 3 (teori) 1/1 - 30/6 2022

Tirsdage 9.00-16.00. Fysisk fremøde.

 • 11/1 2022
 • 8/2 2022
 • 2/3 2022
 • 19/3 2022 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 5/4 2022
 • 23/4 2022 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 7/5 2022 Praktik 1.1 12.00-14.00. Husk hund
 • 10/5 2022
 • 31/5 2022

BEMÆRK: Praktisk træning starter 26/2 2022 kl. 9 på træningspladsen i Kolding.

Klik her for tilmeldingsskema

 

 -ret til ændringer forbeholdes.