FAQ fra A-Z

Her finder du AL relevant information i alfabetisk rækkefølge:

ALDER 

Hvor gammel skal min hund være for starte til træning? Vi anbefaler, du starter så tidligt som muligt med hvalpen efter den er 10-12 uger gammel (af hensyn til adfærd og helbred) -og giv lige hvalpen min. 3-4 dage til at falde til i sit nye hjem først. Undersøgelser har vist -og det stemmer også fuldstændig overens med vores erfaringer- at jo tidligere, hvalpen kommer i gang med træning, jo mere resistent bliver den overfor stress og jo bedre og mere stabil bliver indlæringen. Din hvalp skal dog være vaccineret min. én gang, eller have en gyldig titertest. Det er dog aldrig for sent at komme i gang med træningen. Vores alderspræsident til dato var en 8 år gammel kastreret Chow Chow og i løbet af to træningsgange den dygtigste hund på holdet.

BETALING

Træningshold betales via køb på hjemmesiden. Det er IKKE muligt at starte med en gratis prøvetime. Der er moms på hundetræning og øvrige konsultationer, og den er naturligvis inkluderet i alle angivne priser.

Kredit Banken

Reg.nr 7932 Kontonr. 0001182127


DELTAGERE 

Hvor mange deltagere er der på holdene? Hvilke hunde kan deltage? Der kan max. deltage 6-8 hunde pr. instruktør  -op til 10 hunde på øvede hold. Hvalpe skal være vaccineret min. 1 gang eller have gyldig titertest- tal evt. med din dyrlæge. Alle racer -og blandinger, køn og aldre kan deltage. Såfremt der er mange hunde på et hold, oprettes der ekstra hold.

FACEBOOK 

RieRavn -Etik og naturlig adfærd er vores facebook-hovedside. Ønsker du kun at modtage info om hundetræning, skal du anmode om at blive medlem af gruppen FamilieHunden v/ RieRavn. Her kommer kun relevant info vedr. hundetræning. Ønskes derimod information vedr. uddannelser forefindes dette i gruppen KynoAkademiet v/RieRavn 

FERIER OG HELLIGDAGE 

Er der træning i skolernes ferier og på helligdage? Ja, der er træning alle lørdage i de planlagte perioder. Der er utrolig mange ferier og helligdage i foråret, så skulle vi tage hensyn til dem alle, ville vi næsten ikke kunne nå nogen træningsgange. Der er derfor træning på alle hold, uanset ferier og helligdage. Er du forhindret i at komme, kan du alternativt komme en hverdag - dog kun efter aftale med instruktørerne. Se længere nede på siden under missede træningsgange.

 

Som udgangspunkt holder kontor og telefon lukket i skolernes ferier samt på helligdage.


FORSIKRING

Hvilke forsikringer skal jeg have? Hunden skal være lovpligtig ansvarsforsikret for at kunne deltage i træningen. Hvorvidt forsikringen skal være udvidet er forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab -forhør dig hos dit om, hvad deres krav er. Ansvarsforsikring og vaccinationsbevis medbringes og forevises1.træningsgang, hvis ikke info kan udfyldes på online tilmelding.

HOLD 

Hvilket hold skal min hund på? Alle træningshold og teoritider ligger under Træningskalender. Hvalpepakken Hvalpe 1 og Hvalpe 2 træningshold samt bogen Den Kompetente Hundeejer til rabatpris. Se beskrivelse af holdene nedenfor.

Hvalpe 1
Hvalpeholdene er for hvalpe op til ca. 8 mdr. for større racer og op til 12 mdr. for små racer. Vi anbefaler, du starter så tidligt som muligt -giv dog lige hvalpen min. 3-4 dage til at falde til i sit nye hjem først. Vi forlanger din hund er vaccineret min. én gang, om det er nok, må du rådføre dig med din dyrlæge om, da de har det bedste kendskab til om, der er sygdomme i omløb på det pågældende tidspunkt. Hvalpeholdene er inddelt efter størrelse, så små hvalpe leger med små hvalpe, og store hvalpe leger med store hvalpe. Ofte vil voksne hunde af små racer starte på hvalpeholdet fremfor begynderholdet, da de bedre kan lege på hvalpeholdet, og undervisningen stort set indeholder de samme øvelser på de to hold. På Hvalpe 1 er der fokus på, at få hunden til at fungere sammen med andre hunde og lære den basal lydighed. Især en god relation til ejeren vægtes, da det er forudsætningen for, at træningen fremadrettet fungerer. Se i øvrigt målsætninger for holdene ved produktet i shoppen. Som udgangspunkt anbefaler vi at tage Hvalpe 1 og Hvalpe 2. Efter de to hold vil de fleste ejere have redskaber til at få en velfungerende familiehund. En del vælger dog at tage 1-2 hold yderligere for at komme igennem unghunde alderen med hjælp og vejledning.


Hvalpe 2
På Hvalpe2 øger vi kravene. Her er en del flere øvelser, og vi arbejder med at få de indlærte øvelser stabile, så træningen også fungerer med forstyrrelser. Øge sværhedsgraden generelt, afledning er et af de bedste redskaber, vi kan give. Trænes både i konkret øvelse og i praksis.

Styrke relation yderligere, tryghed er vigtigt. Fokus på stabilitet i øvelserne fra Hvalpe1 samt øge afstanden til ejer i de øvelser, hvor hunden er stabil i. Øge graden af ydre forstyrrelser -de indre kommer af sig selv i forbindelse med kønsmodningen, så dem tager vi også.

 

 

Unghunde/begyndere

Her er allerede en lidt større opgave at løfte, fordi hundene nu er blevet det ældre inden, vi får dem i hænderne. Vi har dog den fordel, at modenhedsmæssigt er de længere fremme end en lille hvalp, så vi derfor også, i mange tilfælde, kan gå lidt hurtigere frem.

På dette hold vil være fokus på hvordan hunden er bygget sammen -af drifter og instinkter. Vigtigheden af relevant hundetræning samt en god og stærk relation. Korrekt brug af signaler -både verbale, kropslige og mimiske. Forståelse af øvelserne - gælder både hund og ejer.

Hensigtsmæssig brug af forstærkninger som ros og godbidder samt en god balance mellem binding og selvstændighed 

Letøvet 

Vi arbejder videre med allerede indlærte øvelser -og nye kommer til. Vi har især fokus på stabilitet og præcision, og at hundene formår at være i øvelserne i længere og længere tid. 

Der arbejdes med færre signaler -og flere forstyrrelser.

Der lægges en specifik træningsplan for de tilmeldte hunde, og vi kan derfor ikke oplyse om generelle øvelser, da det skifter fra hold til hold.

 

Øvet

Vi arbejder videre med allerede indlærte øvelser -og nye kommer til. Vi har især fokus på stabilitet og præcision, og at hundene formår at være i øvelserne i længere og længere tid. 

Der arbejdes med færre signaler -og flere forstyrrelser.

Der lægges en specifik træningsplan for de tilmeldte hunde, og vi kan derfor ikke oplyse om generelle øvelser, da det skifter fra hold til hold.

 

HUNDETRÆNING 

Hvorfor? Vi ved i dag, at 80-85% af den adfærd vore tamhunde udviser, stammer fra deres oprindelige ophav dvs. den grå ulv -og dermed ulveadfærd. Ulve kommunikerer ca. 95% vha. kropssprog og mimik og kun ca. 5% vha. lyd, derfor er det vigtigt, vi lærer at kommunikere på "hundesprog", da det letter forståelsen mellem hund og ejer hvilket mindsker misforståelser og reducere stress! Derudover lader det indlæringen af selv svære øvelser foregå relativt problemfri. På holdene lærer vi at kombinere hundesprog og menneskesprog, idet vi i indlæringen benytter os af både hånd-, krops- og lydsignaler. Indlæringsprocessen foregår trinvis vha. positive forstærkninger. Der er ligeledes en god portion teori inkluderet i et træningshold -i alt ca. 2 1⁄2 time på hvalpe og begynderhold, for at give hund og ejer det bedst mulige udgangspunkt og indsigt i, hvordan hunden fungerer bla. hundesprog, racekendskab, stimulering og stress samt Centrets indlæringsprincipper, og hvorfor vi arbejder med hundene, som vi gør. Træningsholdene er små -generelt 6-8 hunde (max. 10 hunde på øvede hold) pr. instruktør- for at sikre individuel træning. Vores ideologi er meget bløde træningsmetoder -vær blid, kærlig, tålmodig og konsekvent!!! Al træning stimulerer hunden mentalt, øger dens selvtillid og selvværd samt styrker kontakten mellem hund og ejer. Et styrket lederskab er desuden en ikke uvæsentlig sidegevinst.
En velstimuleret hund er en glad og tilfreds hund -og som regel også problemfri.

INSTRUKTØRER

Hvem er vores instruktører? Vi lægger stor vægt på et højt fagligt niveau med yderst kompetente og dedikerede instruktører. Instruktører på holdene er: adfærdsspecialist Rie Ravn og hundeinstruktør Kamille Ehlana Ravn Staub samt studerende på sidste semester af deres uddannelsesforløb. 

LØBETID

Hvad gør jeg, hvis min hund går i løbetid under træningsforløbet? Vi tager forbehold for løbske tæver, men de udelukkes bestemt ikke fra træningen. Både ejere af hanhundene på holdet samt den løbske tæve har brug for redskaber til at håndtere løbetid, så vi ser det som en kærkommen lejlighed til at give Jer de
redskaber, så I er bedre rustet til at håndtere lignende situationer fremover. Informer straks en instruktør om løbetid, ved ankomst til pladsen, så vi kan tage de nødvendige forbehold. Din løbske tæve udelukkes dog fra socialiseringen i perioden.

MIG OG MIN HUND - hundetræning i børnehøjde
Vi har utrolig gode erfaringer med at undervise børn i at træne hunde -vores Doggy Camp har med stor succes kørt siden 2012. Mig og min hund er bygget op efter Doggy Camp idéen, og børn kommer med deres hunde og får undervisning i basal lydighed og sjove lege med hunden. Kamille (årgang 2002) er instruktør på holdene og har stor erfaring i alle størrelser hunde. Derudover er der voksne intruktører til stede. Alle børn i alderen 8-12 år er velkomne med deres hund, forudsat de kan holde den og styre den, og at hunden ikke har problemer med at omgåes andre hunde. Der er max. 6 hunde på holdene. 

Pt. sat i bero - kontakt evt. kontoret ved interesse.

MISSEDE TRÆNINGSGANGE 

Jeg har været forhindret i at møde til træning, hvad nu? Når du har tilmeldt dig et hold, gælder tilmelding og betaling for DET hold. Dvs. er du forhindret i at møde til træning, har vi ikke mulighed for at refundere betaling eller kompensere for den manglende træning. Såfremt der er plads på et tilsvarende hold en anden ugedag, kan det i sjældne tilfælde være muligt at indhente missede træningsgange der, men kun indenfor den periode, dit oprindelige hold strækker sig over -og udelukkende efter aftale med Rie, Kamille eller kontoret. Din betaling gælder for et bestemt antal træningsgange i den valgte periode ved købet. De manglende træningsgange kan ikke indhentes uden for den periode, din betaling dækker.

PRIS

Hvad koster træningsholdene?

Se under vores produkter i shoppen. 

TEORI (for hvalpe1 samt unghunde/ begynder hold.)

Hvorfor teori og hvor foregår det? Al teoretisk undervisning finder sted på Center for Hundeadfærd, "Langagergård", Avnøvej 69, 6100 Haderslev, ca. 6 km øst
for Christiansfeld. Hvalpe 1 har indledende teoriforedrag -foredraget vil bla. omhandle motion, ernæring, hjernegymnastik, alene-hjemme- træning, renlighedstræning og en smule racekendskab samt demonstration af hånd-, lyd- og kropssignaler. Teorien er særdeles vigtig, da vi her gennemgår, hvordan du forebygger, at din hund udvikler adfærdsproblemer, og hvordan du bedst stimulerer den samt etablerer en god og stærk relation -der også er forudsætningen for et godt lederskab. Teoriundervisningen foregår uden hund og varer ca. 2 1⁄2 - 3 timer.

Dato for teori 2024:

Onsdag d. 13/3-2024

TILMELDING

Hvordan melder jeg mig til et træningshold? Du kan tilmelde dig et træningshold via webshoppen under fanen "Familiehunden". Din tilmelding er bindende, og betaling refunderes ikke, medmindre du melder fra før hold opstart.

TRÆNINGSPLADS

Hvor finder træningen sted?
Kolding - De grønne arealer for enden af Essen nr. 9-13 i industri syd i Kolding. Parkering ved industribygningerne - ej på grusvej. Trænings arealerne er udelukkende udendørs, der forefindes naturligt græs og kuperet terræn. Påklædning efter dette anbefales. 


UDSTYR

Hvilket udstyr skal jeg have til min hund? Halsbånd med lovpligtig hundetegn. Kvælerhalsbånd og andet udstyr, der påfører hunden smerte, er ikke tilladt på træningspladsen. Vi anbefaler en god kropssele -hvis du er i tvivl, så tal med din instruktør 1. træningsgang. Selen er mere skånsom for din hund end et halsbånd, og da op til 80% af vore hunde har skader i nakke og ryg, finder vi det særdeles vigtigt at anvende kropsseler. En god line der ligger godt i hånden -gerne en dressurline/dobbeltline. Flex-liner kan ikke anbefales og er ikke tilladt på træningspladsen. Vand og vandskål. Pølleposer, det er vigtigt, du samler op efter din hund -både for at vise omgivelserne du er en ansvarlig hundeejer, men især også for at forebygge smitte med særligt parasitter/orm. En rigtig god blanding små godbidder -en blandet snolderpose. Gerne en del bløde godbidder -især ved hvalpe. Vær opmærksom på, at hunden kan få dårlig mave af for mange godbidder, så skånsomme guffere i form af små stykker kogt kylling og kogt fisk er ofte godt. Små pølsestykker, ostestykker, grøntsagsstykker og brødcroutoner har vi også set virke med succes. Hundens eget foder kan også bruges i begrænset omfang i visse situationer, men er ofte ikke interessant nok.

VACCINATION 

Hvilke vaccinationer skal min hund have? Vi forlanger din hund er vaccineret min. én gang, om det er nok, må du rådføre dig med din dyrlæge om, da de har det bedste kendskab til om, der er sygdomme i omløb på det pågældende tidspunkt. Vi forlanger IKKE vaccine mod kennelhoste via nasal overfladevaccine. Vi anbefaler at starte træningen så tidlig som muligt, når hvalpen er 10-12 uger gammel. Vaccinationsbevis og forsikring forevises før træning påbegyndes eller data udfyldes på tilmeldingsblanketten. BEMÆRK: Vaccinationsreglerne er ændrede, og din hund skal derfor max. vaccineres hvert 3. år efter grundvaccine, hvis den er familiehund. Titertest er også fuldt acceptabelt.